Slim Vic & Görgen med G

slim-o-gorgen-24-nov-web2
English text below
Ljudkonstnären Slim Vic & folkmusikern Görgen Antonsson.
De två musikerna syntes första gången tillsammans på scen 2016 när de ombads göra ett pausnummer till invigningsfesten av melodifestivalen i Gävle. De vitt skilda musikaliska bakgrunderna lade grund till ett hypnotiskt och explosivt möte mellan ambient, techno och folkmusik. Lekfullt och allvarligt, kontemplativt och dansant!
(foto: Marias of Sweden)
Pressfoton
Bokning genom booking@lamour.se

Sound artist Slim Vic & folk musician Görgen Antonsson live at Gävle konstcentrum.
The two musicians first appeared on stage in 2016 when they were invited to make a show to the opening ceremony of the Eurovision song contest in Gävle. The widely separated musical backgrounds led to a hypnotic and explosive meeting between ambient, techno and folk music. Playful and serious, contemplative and dancing!