fbpx

Concert: IDKA & Lamour pres. Tetuzi Akiyama Trio 23 oct

tetuzi-affe-web

Teaterbruket – Kulturcentrum Sandviken
23 oktober 19.00
Fri entré

Tetuzi Akiyama Trio
Tetuzi Akiyama – akustiskt gitarr
Magnus Granberg – klarinett
Henrik Olsson – slagverk, elektronik

Tetuzi Akiyama Trio

Den japanske gitarristen Tetuzi Akiyama framstår som en av de mest
intressanta och särpräglade musikerna inom en ny global scen för den
många gånger lågdynamiska och minimalistiska elektroakustiska
improvisationsmusik som började växa fram under 1990-talets mitt.
Scenens japanska gren uppmärksammades stort i internationella musikmedier åren kring millennieskiftet, och dess inflytande måste idag betraktas som betydande, om än i stort okänd för en större allmänhet. Tetuzi Akiyama är på samma gång såväl att betrakta som en portalfigur som något av en outsider i sammanhanget:hans musik ansluter sig inte till någon dogmatik, utan sammanflätar på det mest otvungna och naturliga vis influenser från så till synes disparata källor som amerikansk countryblues och senmodernism till en mångtydig enhet bortom dikotomier och eklekticismer. Utöver samarbeten med experiment- och improvisationsmusiker som Otomo Yoshihide, Toshimaru Nakamura och Oren Ambarchi har han även samarbetet med tonsättare som Antoine Beuger och popmusiker som David Sylvian.

Hösten 2013 såg en ny trio dagens ljus då Tetuzi tillsammans med de två
svenska musikerna Magnus Granberg och Henrik Olsson gick in i studion för att spela in en serie fria improvisationer samt ge ett par konserter bl.a på Göteborgs Konsthall. Granberg och Olsson har även de uppmärksammats för sitt arbete inom den nya improvisationsmusiken, och båda är medlemmar i kammarensemblen Skogen, vars musik i gränssnittet mellan noterad och improviserad kammarmusik rönt internationellt erkännande.

Missa inte denna fjäderlätta tungviktare. Klangligt, rumsligt, reduktionistiskt, djärvt och mänskligt!

Tetuzi-Akiyama-Trio-web
Arr: IDKA & Lamour i samarbete med Sandvikens konsthall. Stöd från Länskultur, Kulturrådet, Gävle kommun, RANK & Studiefrämjandet.